ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร




ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learning













สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
6,288
เดือนที่แล้ว
7,226
ปีนี้
75,837
ปีที่แล้ว
77,650
ทั้งหมด
424,004
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222






ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ร่างประกาศ(เพื่อรับฟังคำวิจารณ์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 สายบ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนธันวาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 พฤศจิกายน 2565
ร่างประกาศ(เพื่อรับฟังคำวิจารณ์) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนธันวาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ตุลาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนธันวาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ตุลาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256616 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 กันยายน 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา25 สิงหาคม 2565
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มิถุนายน 2565
กำหนดเกณฑ์การจ่ายปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ และเครื่องยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)02 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน29 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 เมษายน 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 8.00 เมตร สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่05 เมษายน 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่05 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน04 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 มีนาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 012-53-0001 สีส้ม เลขทะเบียน 82-8324 เชียงใหม่ ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปูคา25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคลิลิคกำหนดเวลา เปิด-ปิด ประตูทางเข้าออกสำนักงาน ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมแก้วหัวเสากลม ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 9 หลอด ของ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปูคา24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์เชฟโรเลต (นง 2404 เชียงใหม่)22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนธันวาคม 2565 - กันยายน 2566)22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา จำนวน 2 รายการ18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet P 1102 หมายเลขครุภัณฑ์ 486-58-0022 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปูคา จำนวน ๖ รายการ18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 486-60-0029 ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปูคา18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปูคา จำนวน ๑๐ รายการ17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของงานพัสดุ กองคลัง สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-003514 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser jet P 1006 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขครุภัณฑ์ 486-52-000710 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256710 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของงานธุรการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-002710 พฤศจิกายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 สายบ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนธันวาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ตุลาคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่05 เมษายน 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดปูคาเหนือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ถนนสายหลังวัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 มีนาคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลาง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256525 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256508 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวสะพาน ป่าเส้าไปป่าแพ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 04 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศตะวันออกบ้านผู้ช่วยอดิสอน กิติตื้อ ถึงปากซอย 1 หมู่ที่ 4 04 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7 04 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 9 04 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 3 04 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยนไม่น้อยกว่า 355 ลูกบาศก์เมตร04 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยา่นพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้) 24 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-002 สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไ่ร่พัฒนา หมู่ที่ 810 มิถุนายน 2564
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ตุลาคม 256502 พฤศจิกายน 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน กันยายน 256505 ตุลาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)03 ตุลาคม 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน สิงหาคม 256507 กันยายน 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน กรกฎาคม 256505 สิงหาคม 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน มิถุนายน 256505 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)04 กรกฎาคม 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน พฤษภาคม 256506 มิถุนายน 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน เมษายน 256506 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2565)07 เมษายน 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน มีนาคม 256505 เมษายน 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน กุมภาพันธ์ 256503 มีนาคม 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน มกราคม 256510 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน ธันวาคม 256405 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)04 มกราคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1